Hakkımda

Dr. Herman İşçi - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

1965 İstanbul doğumluyum. Bodrum Lisesi'nin ardından İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesine girdim. 1988 yılında mezun olduktan sonra yine aynı yıl Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı kliniğine çalışmaya başladım.

Asistanlığa başladığım ilk gün çok değerli bir hocamın bana söylediği şu cümle her zaman meslek hayatımdaki temel ilkem olmuştur “Yarın birgün senin hastan olduğumda bana nasıl davranacaksan, tüm hastalarına da öyle davranacaksın”.

Branşımda her zaman genel jinekoloji ve doğum takibi, özellikle riskli gebeliklerin izlenmesi ağırlıklı çalıştığım alanım oldu. Bugüne kadar çok sayıda yurt dışı ve yurt iç çeşitli bilimsel dergilerde makalelerim yayınlandı.

Mesleğimdeki en büyük tutkum genç insanları yetiştirmektir. 2008 yılından beri İstanbul Bilim Üniversitesi çatısı altında Yardımcı Doçent olarak yeni meslektaşlarımın yetişmesinde öğretim üyeliği görevimi sürdürüyorum.

Bugüne dek sevgi ile bağlı olduğum mesleğim sayesinde binlerce yeni hayatın başlangıcına tanıklık ettim. Sayısız güzel ailenin en büyük yaşam heyecanlarını paylaştım.

Bana hayatımın her anında fedakârca destek olan, dünyalar iyisi bir kadının eşi, 8 ve 10 yaşlarında iki müthiş erkeğin babasıyım.

Mesleğimdeki çalışmalarımı Feminen özel kliniğim ve Istanbul Florence Nightingale Hastanesinde sürdürmekteyim.

Özgeçmiş İndirin

Öğrenim Bilgisi

Dr. Herman İşçi

Tıpta Uzmanlık

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

1988-1995

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ - KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANA BİLİM DALI

Yüksek Lisans-Tezsiz

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

1984-1988

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

Lisans-Anadal

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

1982-1984

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

Makaleler

Üak Temel Alan

Temel Alan : Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Bilim Alanı : Kadın Hastalıkları ve Doğum

Eserler

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : (SSCI,SCI,SCI-EXPANDED, AHCI)

 1. Gönenç G, Işçi H, Yiğiter A.B, Hançer V, Büyükdoğan M, Güdücü N, Dünder I. Non-invasive prenatal diagnosis of fetal RhD by using free fetal DNA. Clin Exp Obstet Gynecol 2015;42(3):344-6 .
 2. Işçi H, Gönenç G, Yiğiter A.B, Güdücü N, Dünder I. Intrauterine endometriotic cyst at the site of previous cesarean scar; scar endometriosis. Clin Exp Obstet Gynecol 2015;42(1):106-7.
 3. N.Guducu, H.Isci, U. Gormus, G.Gonenc, A.B.Yigiter, B. Ozturk, I.Dunder. Retinol- binding protein 4 levels are related to maternal triglyceride levels. Central European Journal of Immunology 2013;38(2):221-225.
 4. Güdücü N, Görmüs U, Kavak ZN, Isçi H, Yigiter AB, Dünder I. Retinol-binding protein 4 is elevated and is associated with free testosterone and TSH in postmenopausal women. Journal of endocrinological investigation, 2013;36(10), 831-4.
 5. Güdücü N, Sidar G, İşçi H, Yiğiter A.B, Dünder İ. The Utility of Transrectal Ultrasound in Adolescents When Transabdominal or Transvaginal Ultrasound Is Not Feasible. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, 2013;26(5), 265-268.
 6. Güdücü N., Gönenç G., İşçi H., Yiğiter A. Başgül, Dünder İ. (2013). Can quadruple test parameters predict SGA infants?. Journal of Obstetrics & Gynaecology, 2013;33(3), 269-271.
 7. Yiğiter A, Gönenç G, İşçi H, Güdücü N. The assesment of fetal behavior of a fetus with lissencephaly by 4D Ultrasound. Donald School Journal of Ultrasound in Obstetrics and Gynecol 2013;7(2):208-212.
 8. Güdücü N, Işçi H, Aydinli K (2013). Results of midtrimester emergency cerclage.. The Journal of reproductive medicine, 58(3-4), 143-8.
 9. Güdücü N, İsçi H, Görmüş U, Yiğiter AB, Dünder İ (2013). Serum visfatin levels do not increase in post- menopausal women with metabolic syndrome.. Journal of endocrinological investigation, 36(3), 157-61.
 10. Başgül Yiğiter A, Güdücü N, Kavak ZN, Işçi H, Elçioğlu N. A short rib polydactyly syndrome overlapping both lethal and nonlethal types. Genetic counseling (Geneva, Switzerland), 2012;23(2), 231-7.
 11. Güdücü N, Gönenç G, Işçi H, Yiğiter AB, Başsüllü N, Dünder I. Clinical importance of detection of bacterial vaginosis, trichomonas vaginalis, candida albicans and actinomyces in Papanicolaou smears. Clin Exp Obstet Gynecol 2012;39(3):333-6.
 12. Güdücü N, Gönenç G, İşçi H, Yiğiter A.B, Dünder İ. Herlyn-Werner- Wunderlich Syndrome—Timely Diagnosis is Important to Preserve Fertility. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, 2012;25(5), 111-112.
 13. Guducu Nilgun, İsci Herman, Yigiter Alin Basgul, Dunder İlkkan (2012). C-reactive protein and lipoprotein-a as markers of coronary heart disease in polycystic ovary syndrome. Journal of the Turkish German Gynecological Association, 13(4), 227-232.
 14. Guducu Nilgun, İsci Herman, Yigiter Alin Basgul, Dunder İlkkan (2012). C-reactive protein and lipoprotein-a as markers of coronary heart disease in polycystic ovary syndrome. Journal of the Turkish German Gynecological Association, 13(4), 227-232.
 15. Güdücü Nilgün, İşçi Herman, Görmüş Uzay, Yiğiter Alin Başgül, Dünder Ilkkan (2012). Serum visfatin levels in women with polycystic ovary syndrome. Gynecological Endocrinology, 28(8), 619-623.
 16. Basgul AY, Kavak ZN, Isci H, Kutay N, Durukan B. Prenatal diagnosis of a digynic triploid fetus in the second trimester: transvaginal two-dimensional ultrasound, color doppler and fetoplacental Doppler velocity waveform findings.. Clinical and experimental obstetrics & gynecology, 2011;38(3), 303-5.
 17. Basgul AY, Kavak ZN, Guducu N, Durukan B, Isci H (2011). Prenatal diagnosis of congenital harlequin ichthyosis with 2D, 3D, and 4D ultrasonography.. Clinical and experimental obstetrics & gynecology, 38(3), 283-5.
 18. Isci H, Gonenc G, Guducu N, Yigiter A.B. Isolated tubal torsion in pregnancy-a rare case. Clin Exp Obstet Gynecol 2011;38(3):272-3
 19. Banu Bingöl, Alin Basgül, Nilgün Güdücü, Herman İşçi, İlkkan Dünder (2011). Dakriyosistoselin prenatal erken tanısı, vaka sunumu ve literatür taraması. Banu Bingöl, Alin Basgül, Nilgün Güdücü, Herman İşçi, İlkkan Dünder, 259-262.
 20. Herman Isci, Nilgun Guducu, Alin Başgül Yiğiter, Kilic Aydinli, Zerrin Calay, Ilkkan Dunder (2011). Lobular carcinoma of the Breast metastasing to leiomyoma in a patient under letrozole treatment. European Journal of Gynecological Oncology Eur J Gynaecol Oncol., 560-562.
 21. Alin Başgül Yiğiter, Zehra Neşe Kavak, Birol Durukan, Herman İşçi, Arzu Uzuner, Esra Uyar, Hüsnü Gökaslan (2011). Placental volume and vascularization flow indices by 3D power Doppler US using VOCAL technique and correlation with IGF - 1, free beta - hCG, PAPP-A, and Uterine artery Doppler at 11- 14 weeks of pregnancy. Journal of perinatal Medicine, 137-141.
 22. Güdücü Nilgün, Kutay Salih, Özenç Ebru, Çiftçi Çavlan, Yiğiter Alin, İşçi Herman (2011). Management of a rare case of arrhythmogenic right ventricular dysplasia in pregnancy: a case report. Journal of Medical Case Reports, 5(1), 300
 23. Herman Isci, Nilgun Guducu, Alin Basgul Yigiter, Fuat Demirkiran, Melih Aygun, Ilkkan Dunder (2011). Borderline Micropapillary serous tumour of ovary detected during a cesarean section due to a transabdominal cervico-isthmic cerclage in a patient with congenital cervical hypoplasia: a rare case. European Journal of Gynaecological Oncology, 457-459.
 24. Baumer A, Dres D, Basaran S, Isci H, Dehgan T, Schinzel A. (2003). Paretal origin of the two additional haploid sets of chromosomes in an embryo with tetraploidy.. Cytogenet Genoma Res, 5-7.
 25. Fresko I, Yazici H, Isci H, Yurdakul S. (1993). Genital ulceration in patients with systemic lupus erytematosus. Lupus

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler :

Özet bildiri

 1. Ceyda Esen, Hacer Erten Yaman, Mahmure Aygün, Herman İşçi. Vaginal Doğum ile ilişkili beklentilerin karşılanma durumunun değerlendirilmesi. 12’ci Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kongresi. 05-08 mart 2015 Bursa.
 2. Basgul Yigiter A . Z. N Kavak, Birol Durukan, Herman Isci, Arzu Uzuner, Esra Uyar. (2010). 3 Boyutlu Ultrasonografi ve Power doppler Anjiografi ile Plasental volüm ve vaskülarizasyonun değerlendirilmesi ve hormonal belirteçlerle gebeliğin 11-14. haftalarında karşılaştırılması.. Dünya Fetal Tıp kongresi, Fetal Medicine Foundation London, Rhodos 2010.
 3. Idil M, Isci H, Madazli R, Cepni I. İnkomplet androjen duyarsızlığı sendromu: Sunum,. 1992 First international congress on adolescende disorders and new approaches.
 4. Başgül Yiğiter A, Kavak ZN, Güdücü N, İşçi H, Suntay T (2010). Prenatal diagnosis of Ichtyosis by 3D and 4 D US. Dünya Fetal Tıp kongresi, Fetal Medicine Foundation London, Rhodos 2010.

Ulusal Dergilerde Yayınlanan Bildiriler

 1. Basgul Yigiter A . Z. N Kavak, Birol Durukan, Herman Isci, Arzu Uzuner, Esra Uyar. (2010). 3 Boyutlu Ultrasonografi ve Power doppler Anjiografi ile Plasental volüm ve vaskülarizasyonun değerlendirilmesi ve hormonal belirteçlerle gebeliğin 11-14. haftalarında karşılaştırılması.. Dünya Fetal Tıp kongresi, Fetal Medicine Foundation London, Rhodos 2010.
 2. Idil M, Isci H, Madazli R, Cepni I. İnkomplet androjen duyarsızlığı sendromu: Sunum,. 1992 First international congress on adolescende disorders and new approaches.
 3. Başgül Yiğiter A, Kavak ZN, Güdücü N, İşçi H, Suntay T (2010). Prenatal diagnosis of Ichtyosis by 3D and 4 D US. Dünya Fetal Tıp kongresi, Fetal Medicine Foundation London, Rhodos 2010.

Ulusal Dergilerde Yayınlanan Bildiriler

 1. Guducu N, Gonenc G, Isci H, Yigiter A.B, Dunder I. Diagnosis, management and prognosis of cesarean scar pregnancy; case report. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2015;46:4;106-108
 2. Gönenç G, Güdücü N, Türkmen İ, Başsüllü N, İşçi H, Yiğiter A.B, Dünder İ. Endometriyal polip zemininde gelişen endometriyum kanserleri; 3 yıllık klinik deneyimimiz Bakırköy Tıp Dergisi, 2013
 3. Guducu N, Gonenc G, Isci H, Yigiter A.B, Dunder I. Gestasyonel Diabetes Mellitus Riskinin Maternal Yaş Ve Gebeliğin Başındaki Vücut Kitle İndeksi İle İlişkisi. Dicle Tıp Dergisi - 2013 40(3):406-409
 4. Guducu N, Gonenc G, Isci H, Yigiter A.B, Dunder I. Birinci ve ikinci trimester
  hCG değerleri gebelik yaşına göre küçük bebekleri tahmin etmede kullanmaya uygun değildir. Cumhuriyet Med J 2013;35(2):215-20
 5. Guducu N, Gonenc G, Isci H, Yigiter A.B, Dunder I. Higher TSH levels in the first
  trimester of pregnancy are related to lower birth weight. Eastern J Med 2013
 6. Guducu N, Gonenc G, Isci H, Yigiter A.B, Dunder I. Low second trimester EFW as a predictor of small-for-gestational age neonates in patients with low first trimester serum PAPP-A levels. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2013
 7. Guducu N, Gonenc G, Isci H, Yigiter A.B, Dunder I. Serial Third Trimester Ultrasounds In Predicting Fetal Weight . Journal of Clinical and Experimental Investigations- 2013;4(1):28-33
 8. Guducu N, Gonenc G, Isci H, Yigiter A.B, Dunder I. First trimester serum PAPP-A levels and the prediction of small for gestational age infants. Journal of Clinical and Experimental Investigations 2012;3(2):185-188
 9. Guducu N, Gonenc G, Isci H, Yigiter A.B, Dunder I. Awareness of HPV, Cervical cancer and HPV vaccine in Turkey, Attitudes from a muslim country. Journal of Clinical and Experimental Investigations, 2012
 10. Türkmen I, Başsüllü N, Yaşar G, Gönenç G, İşçi H, Özgüroğlu M, Doğusoy G.B. Breast carcinoma metastasis to endometrial polyp. Cumhuriyet Tıp Dergisi – 2012
 11. Uluslararası Sözel Sunumlar

 12. N.Guducu, G.Gonenc, H.Isci, A.B.Yigiter, I.Dunder. Awareness of HPV, Cervical cancer and HPV vaccine in Turkey, Attitudes from a muslim country.- Eurogin Oral Presentation, July, 2012, Prague

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler :

Özet bildiri

 1. E. Eken, K. Akpir, Ş. Şener, M. S. Şencan, F. Ezer, H. İşçi . Postdural ponksiyon baş ağrısı mı? Pnömosefali mi?. Türk Anestezi Reanimasyon 46. Ulusal Kongresi 7-11 Kasım2012- Kıbrıs
 2. Nilgün Güdücü, Gökçenur Gönenç, Herman İşçi, Alin Başgül Yiğiter, Esengül Can, İlkkan Dünder. Erken tanının fertilite korunmasındaki önemi; Herlyn-Werner-Wunderlich Sendromu olgu sunumu 10. Ulusal Jinekoloji ve obstetrik kongresi (9-13 Mayıs 2012) Antalya
 3. Herman İşçi, Gökçenur Gönenç, Alin Başgül Yiğiter, Nilgün Güdücü, Banu Bingöl Günenç, Esengül Can, Tansel Çetinkaya, İlkkan Dünder (2012). Sezaryen insizyon yerinde intrauterin kistik kitle; skar endometriozisi olgu sunumu. 10. Ulusal Jinekoloji ve obstetrik kongresi (9-13 Mayıs 2012) Antalya
 4. Herman İşçi, Gökçenur Gönenç, Nilgün Güdücü, Banu Bingöl Günenç , Esengül Can, İlkkan Dünder Alin Başgül Yiğiter (2012). İlk Trimesterda gelişen 2 fetal kranial anomali olgusu; 2-3 boyutlu ultrasonografik değerlendirme, yöetim, Prognoz. 10. Ulusal Jinekoloji ve obstetrik kongresi (9-13 Mayıs 2012) Antalya
 5. Gökçenur Gönenç, Nilgün Güdücü, İlknur Türkmen, Nuray Başsüllü, Herman İşçi, Alin Başgül Yiğiter, Esengül Can, İlkkan Dünder (2012). Endometriyal polip zemininde gelişen endometriyum kanserlerinin analizi. 10. Ulusal Jinekoloji ve obstetrik kongresi (9-13 Mayıs 2012) Antalya
 6. Alin Başgül Yiğiter, Gökçenur Gönenç, Herman İşçi, Nilgün Güdücü, Banu Bingöl Günenç, Esengül Can, İlkkan Dünder (2012). Geç Antenatal dönemde makroglossi şüphesi vakası; ultrasonografik değerlendirme, yönetim, prognoz r. 10. Ulusal Jinekoloji ve obstetrik kongresi (9-13 Mayıs 2012) Antalya
 7. Herman İşçi, Esengül Can, Nilgün Güdücü, Banu Bingöl Günenç, Gökçenur Gönenç, İlkkan Dünder, Alin Başgül Yİğiter (2012). 3. trimesterde görülen piyojenik granülom olgusu, teşhis, tedavi ve yönetimin sunumu. 10. Ulusal Jinekoloji ve obstetrik kongresi (9-13 Mayıs 2012) Antalya
 8. Esengül Can, Herman İşçi, Nilgün Güdücü, Gökçenur Gönenç, Banu Bingöl Günenç, İlkkan Dünder, Alin Başgül Yiğiter (2012). İlk trimesterda saptanan akrania olgularının 2D ve 3D ultrasonografiyle değerlendirilmesi. 10.Ulusal Jinekoloji ve obstetrik kongresi (9-13 Mayıs 2012) Antalya
 9. Alin Başgül Yiğiter, Gökçenur Gönenç, Herman İşçi, Nilgün Güdücü, Banu Bingöl Günenç, Esengül Can, Başak Özge Kayan, İlkkan Dünder (2012). HLHS Diagnosis, follow up, management; case report. Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi 11-14 Ekim 2012 – İstanbul
 10. Alin Başgül Yiğiter, Gökçenur Gönenç, Herman İşçi, Nilgün Güdücü, Banu Bingöl Günenç, Başak Özge Kayan, İlkkan Dünder (2012). 13 Trizomi 21 vakasının gözden geçirilmesi. Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi 11-14 Ekim 2012 - İstanbul
 11. Gökçenur Gönenç, Herman İşçi, Alin Başgül Yiğiter, Nilgün Güdücü, Banu Bingöl Günenç, Esengül Can, Başak Özge Kayan, İlkkan Dünder (2012). Giant Choledochal cyst with renal and cardiac abnormalities; case report. Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi 11-14 Ekim 2012 - İstanbul
 12. Nilgün Güdücü, Gökçenur Gönenç, Herman İşçi, Alin Başgül Yiğiter, İlkkan Dünder (2012). PAPP-A levels and prediction of small for gestational age infants. Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi 11-14 Ekim 2012 - İstanbul
 13. Nilgün Güdücü, Gökçenur Gönenç, Herman İşçi, Alin Başgül Yiğiter, İlkkan Dünder (2012). First and second trimester hCG levels have no value in small for gestational age infants. Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi 11-14 Ekim 2012 – İstanbul
 14. Nilgün Güdücü, Gökçenur Gönenç, Herman İşçi, Alin Başgül Yiğiter, İlkkan Dünder (2012). Higher TSH levels in first trimester of pregnancy are related to lower birth weight. Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi 11-14 Ekim 2012 - İstanbul
 15. Nilgün Güdücü, Gökçenur Gönenç, Herman İşçi, Alin Başgül Yiğiter, İlkkan Dünder (2012). Can quadruple test parameters predict small for gestational age infants?. Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi 11-14 Ekim 2012 - İstanbul
 16. Nilgün Güdücü, Gökçenur Gönenç, Herman İşçi, Alin Başgül Yiğiter, İlkkan Dünder (2012). 3. Trimesterde tahmini fetal ağırlığın belirlenmesi. Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi 11- 14 Ekim 2012 - İstanbul
 17. Gökçenur Gönenç, Alin Başgül Yiğiter, Nilgün Güdücü, Begüm Kuseyrioğlu, Herman İşçi, Banu Bingöl Günenç, Esengül Ca, Başak Özge Kayan, İlkkan Dünder (2012). Prenatal diagnosis of Down Syndrome in a twin pregnancy managed by selective fetocide; prognosis, counsiling: case report. Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi 11-14 Ekim 2012 - İstanbul
 18. Alin Başgül Yİğiter, Başak Özge Kayan, Nilgün Güdücü, Herman İşçi, Banu Bingöl Günenç, Gökçenur Gönenç, Esengül Can, İlkkan Dünder (2012). . Intrauterin eğri femur ile prezente olan 47XXX olgusunun prenatal teşhis ve yönetimi. Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi 11-14 Ekim 2012 - İstanbul
 19. Esengül Can, Alin Başgül Yiğiter, Herman İşçi, Nilgün Güdücü, Banu Bingöl Günenç, Gökçenur Gönenç, Başak Özge Kayan, İlkkan Dünder (2012). Prenatal dönemde ultrasonografik olarak teşhis konulan ve spontan regrese olan tip 3 konjenital akciğer malformasyonu (KAM) 2 olgu sunumu. Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi 11-14 Ekim 2012 - İstanbul
 20. Herman İşçi, Esengül Can, Nilgün Güdücü, Banu Bingöl Günenç, Gökçenur Gönenç, Başak Özge Kayan, İlkkan Dünder, Alin Başgül Yiğiter. Gebelik dermatozlu 3 vakanın antenatal tanısı, takibi ve yönetiminin sunumu. Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi 11- 14 Ekim 2012 - İstanbul
 21. Alin Başgül Yiğiter, Esengül Can, Herman İşçi, Nilgün Güdücü, Banu Bingöl Günenç, Başak Özge Kayan, Gökçenur Gönenç, İlkkan Dünder (2012). Dupleks uterusta gelişen ikiz missed abortusun yönetimi prognozu olgu sunumu. Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi 11-14 Ekim 2012 - İstanbul
 22. Herman İşçi, Gökçenur Gönenç, Alin Başgül Yiğiter, Nilgün Güdücü, Banu Bingöl Günenç, Esengül Can, Başak Özge Kayan, İlkkan Dünder (2012). Fetus with bowel obstruction presented with isolated ascites; management, prognosis, sonographic findings. Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi 11-14 Ekim 2012 – İstanbul
 23. Alin Başgül Yiğiter, Gökçenur Gönenç, Nilgün Güdücü, Herman İşçi, Esengül Can, İlkkan Dünder (2011). Limb Body Wall Kompleks ; olgu sunumu. 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,2011
 24. Herman İşçi, Gökçe Gönenç, Nilgün Güdücü, Esengül Can, Alin Başgül Yiğiter, İlkkan Dünder (2011). Down Sendromunda tek belirteç barsak hiperekojenitesi; olgu sunumu. 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2011
 25. Nilgün Güdücü, Herman İşçi, Alin Başgül Yİğiter, Gökçe Gönenç,Esengül Can, Birol Durukan, İlkkan Dünder (2011). ARSA: olgu sunumu. 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,2011
 26. Esengül Can, Herman İşçi, Nilgün Güdücü, Gökçenur Gönenç, ALin Başgül Yiğiter, İlkkan Dünder (2011). İlk Trimesterda saptanan anensefalili olgunun 2D ve 3D ultrasonografiyle değerlendirilmesi. 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,2011
 27. Esengül Can, Nilgün Güdücü, Herman İşçi, Gökçenur Gönenç, ALin Başgül Yiğiter, İlkkan Dünder (2011). Spontan rezolüsyon gösteren nonimmun hidrops fetalis'in geç 2. trimester prenatal tanısı ve takibi. 9. 3 Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,2011
 28. Herman İşçi, Esengül Can, Nİlgün Güdücü, Gökçe Gönenç, Alin Başgül Yiğiter, İlkkan Dünder (2011). İlk trimesterde tanı konulan ekstremite anomalili fetus. 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,2011
 29. Alin Başgül Yiğiter, Esengül Can, Begüm Kuseyrioğlu, Herman İşçi, Nilgün Güdücü, Gökçe Gönenç, İlkkan Dünder (2011). Üçüncü trimesterda oluşan fetal intraventriküler kanama olgusunun prenatal bulguları ve prognozu. 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,2011
 30. Murat Akyıldız, Herman İşçi, Nuray Başsüllü, Necla Demir Mermut, Cem Balcı, Gülen BÜlbül Doğusoy (2011). İnfertilite nedeniyle tetkikinde tanısı konulan glikojen depo hastalığı; olgu sunumu. 8. Ulusal Hepatoloji Kongresi,2011
 31. Herman İşçi, Gökçe Gönenç, Nilgün Güdücü, Esengül Can, İlkkan Dünder (2011). Birinci Trimesterde tanısı konulan Trizomi 18 Vakası. 13. Ulusal Perinataloji Kongresi,2011
 32. Alin Başgül Yiğiter, Herman İşçi, Nilgün Güdücü, Gökçe Gönenç, Esengül Can, İlkkan Dünder (2011). Antenatal dönemde tanı almış 6 down Sendromu vaka serisi. 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,2011
 33. Herman İşçi, Gökçe Gönenç, Nilgün Güdücü, Alin Başgül Yiğiter, Esengül Can, İlkkan Dünder (2011). 37 haftalık gebede morgagni kist torsiyonu; olgu sunumu. 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,2011
 34. Herman İşçi, Gökçe Gönenç, Nilgün Güdücü, Esengül Can, İlkkan Dünder (2011). Acheiria diagnosed at 16 th week of gestation. 13. Ulusal Perinataloji Kongresi,2011
 35. Herman İşçi, Gökçe Gönenç, Nilgün Güdücü, Esengül Can, Arzu Çağdaş İlkkan Dünder (2011). Plasental membranöz kist: iki olgu sunumu. 13. Ulusal Perinataloji Kongresi,2011
 36. Alin Başgül Yiğiter, Gökçenur Gönenç, Nilgün Güdücü, Herman İşçi, Esengül Can, İlkkan Dünder (2011). Ektrodaktilinin antenatal tanısı, 2D 3D USG görüntüleri; Olgu sunumu. 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,2011
 37. Nilgün Güdücü, Herman İşçi, Alin Başgül Yiğiter, Gökçe Gönenç, Esengül Can, Birol Durukan, İlkkan Dünder. Gebelikte aberrant sağ subklavian arter varlığı, teşhis kriteri, prognoz, yönetim; olgu sunumu. 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2011.
 38. Başgül Yiğiter A, Kavak ZN, Suntay T, Durukan B, , İşçi H, Güdücü N, Gökaslan H, Dünder İ (2010). Konjenital Harlequin iktiyozis’in konvansiyonel ve üç boyutlu ultrasonografi ile prenatal tanısı : Olgu sunumu. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 2010.
 39. Gönenç G, Başgül Yiğiter A, Tekelioğlu MH, İşçi H, Güdücü N (2010). Heterotopik Gebelik. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 2010.
 40. Başgül Yiğiter A, Durukan B, İşçi H, Aşkın H, Rızaoğlu E, Gökçe Ç, Dünder İ, Çiftçi Ç (2010). Intrauterin ex hidrops fetalis ve preeklapmsi ile komplike gebelikte gelişen akut myokard infarktüsünün subakut döneminde sezaryen yapılan olgunun prognoz ve yönetimi. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 2010.
 41. İşçi H, Güdücü N, Gönenç G, Başgül Yiğiter A (2010). Gebelikte izole tubal torsiyon. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 2010.
 42. Başgül Yiğiter A, Arslan T, İşçi H, Güdücü N (2010). Akondrogenezi Tip Ia (Houston Harris): 2D/3D/4D ultrasonografi ile prenatal tanı. 7. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinataloji Kongresi, İstanbul, 2010
 43. Başgül Yiğiter A, Can E, İşçi H, Güdücü N, Durukan B, Dünder İ (2010). Konjenital diyafragma hernili fetusun ultrasonografik bulguları ve biyokimyasal parametreleri. 7. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinataloji Kongresi, İstanbul, 2010.
 44. İşçi H, Can E, Başgül Yiğiter A, Güdücü N, Dünder İ, Çiftçi Ç. (2010). İlk trimesterda saptanan ektopia kordis anomalili olgunun 2D ve 3D renkli doppler ultrasonografiyle değerlendirilmesi. 7. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinataloji Kongresi, İstanbul, 2010.
 45. Namal E, Hasbal B, İşçi H, Okutur K, Aydın K, Bozkurt M, Tecimer C, Demir G (2010). Atipik metastazlarla seyreden üç meme kanseri olgusu. Tıbbi onkoloji kongresi, Antalya, 2010.
 46. Oral E, Sen C, Madazli R, Isci H, Aksoy F, Ocak V, Tolun N. Prenatal tanılı fetal anomali olguları. Sunum,. 1992, 3’cü Ulusal Perinatoloji Kongresi.
 47. Sen C, Oral E, Isci H, Erdinc S, Arvas M, Ocak V, Tolun N. Thanatophoric Dysplasia. Sunum,. 1992, 3’cü Ulusal Perinatoloji Kongresi.

Üye

 1. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği , 2012
 2. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği , 1993
 3. Türk Perinatoloji derneği , 1993
 4. Türk Tabipler Birliği , 1988

Dersler

* Son 3 Yılın verilen ders bilgisine yer verilmiştir.

Öğrenim Dili Ders Saati
2016-2017
Yüksek Lisans - Kadın hastalıkları ve doğum
Türkçe 26
2015-2016
Yüksek Lisans - Kadın hastalıkları ve doğum
Türkçe 26
2014-2015
Yüksek Lisans - Kadın hastalıkları ve doğum
Türkçe 6

Fotoğraf Galerisi

Sosyal Medya

Bağlantılar

Videolar

Herman İşçi

İletişim

Feminen
Hakkı Yeten Caddesi Fulya Aşçıoğlu Plaza No: 10 Kat: 6 Daire: 13 Beşiktaş - İstanbul
Telefon: 0212 219 12 72
Faks: 0212 343 19 83

Doktorunuza Sorun

[email protected]